Регистрация на акаунт
Регистрацията на нов акаунт се извършва на стъпки. В първата стъпка трябва да определите типа на акаунта, който желаете да регистрирате. Възможните видове акаунти са:

Служител
потребителите, които са на трудов договор към университета.

Външно лице
потребителите, които са в дългосрочни взаимотношения с университета - напр. докторанти.

Студент
това са всички студенти на ПУ, които не са прекъснали студентските си права.

Регистрация на акаунт - Стъпка 1

Моля, изберете вида на акаунта, който ще регистрирате.

 
Служител
Външно лице
Студент
 
 
Focus 2.7.0.0650 Copyright 2005-2020 University of Plovdiv