Регистрация на акаунт
Регистрацията на нов акаунт се извършва на стъпки. В първата стъпка трябва да определите типа на акаунта, който желаете да регистрирате. Възможните видове акаунти са:

Служител
потребителите, които са на трудов договор към университета.

Външно лице
потребителите, които са в дългосрочни взаимотношения с университета - напр. докторанти.

Студент
това са всички студенти на ПУ, които не са прекъснали студентските си права.

Регистрация на акаунт - Стъпка 1

Моля, изберете вида на акаунта, който ще регистрирате.

Уведомяваме Ви, че до няколко месеца ще стартира система, с която вашата Фокус регистрация ще има и електронна поща към домейна @uni-plovdiv.bg.

 
Служител
Външно лице
Студент
 
 
Focus 2.5.0.0313 Copyright 2005-2012 University of Plovdiv
Terms of Use  | About